Prime Slots - vienas didžiausių internetinių žaidimų tinklapis pasaulyje, šiuo metu turintis daugiau kaip 75 mln. narių.  Pripažintas saugiausiu AOL, MSN ir daugelio kitų žymių kompanijų. Išbandykite savo sugebėjimus žaidžiant populiariausius ir geriausiais pripažintus  TV ir kitus žaidimus. Geriausi žaidimai internete (online skill games), kuriuos žaidžiant turite galimybę laimėti piniginių prizų.

         Online skill-based games - žaidimai kurie priklauso tik nuo žaidėjo fizinių įgūdžių  ir yra paremti ne atsitiktinumu ar sėkme, bet priklauso tik nuo greitos reakcijos, miklumo arba loginio, strateginio mąstymo, žinių..  Kiataip nei azartiniuose žaidimuose (gambling),  kur galimybė laimėti užprogramuota mažesnė nei laimėti, čia galimybės laimėti lygios galimybei pralaimėti. Šie žaidimai lavina atmintį, mąstymą, tobulina dėmesio koncentraciją.

      

Nemokamai užsiregistravę galėsite varžytis su žaidėjais iš viso pasaulio.  Jūsų laimėjimai priklauso tik nuo Jūsų sugebėjimų ir žinių žaisti.

         

         Dėkojame  už atsiųstus padėkos laiškus, džiugu iš daugelio Jūsų girdėti, kad sėkmingai žaidžiate ir laimite didelius prizus. Klausimus, pasiūlymus ir toliau siųskite adresu: info@Nemokami-Zaidimai.com

 

Registracija

 

 

JUDRIEJI ZAIDIMAI

Judrieji žaidimai svarbūs vaikų augimui ir vystymuisi, jie lavina greitumą, pusiausvyrą, koordinaciją, jėgą, ištvermę. Judrieji žaidimai vaikams lavina lankstumą, gerina reakciją.

 

 

JUDRIEJI ŽAIDIMAI - KVADRATAS

Kvadratas, kaip ir kiti judrieji žaidimai su kamuoliu, vaikų ir paauglių yra labai mėgiamas. Žaidimas didina kūno kultūros pratybų (pamokų, sporto būrelių, renginių, švenčių ir kt.) emocionalumą, skatina domėtis fiziniais pratimais, aktyviai ilsėtis. Kvadrato žaidimas išpopuliarėjo visose šalies bendrojo lavinimo mokyklose. Tai pats masiškiausias judrusis žaidimas tarp moksleivių. Laikui bėgant tobulėjo kvadrato žaidimo technika, taktika.

 K V A D R A T O   Ž A I D I M A S 

          Kvadratas - judrusis taisyklėmis apibrėžtas komandinis žaidimas, kurio metu abiejų komandų žaidėjai kamuoliu bando "iškirsti" visus arba per nustatytą laiko tarpą - kėlinį kuo daugiau varžovų. 

Ž A I D I M O   A I K Š T E L Ė

          Kvadratas žaidžiamas lauke ir salėje kvadrato arba tinklinio aikštelėse, kurios matmenys 9 x 18 m. Kiekviena žaidimo aikštelė turi 2 galines linijas, 2 šonines linijas ir vieną bendrą vidurio liniją. Linijų plotis - 5cm, kurių plotis į žaidimo aikštelės dydį neįeina. 5 cm linijos nei peržengti, nei užminti negalima. Linijos turi būti aiškiai matomos, ryškios. Aikštės kampai ir vidurio linijos pažymėtos vėliavėlėmis. Vėliavėlių stovelių aukštis nuo 40 iki 60 cm, turi atitikti saugos reikalavimus.

 

Ž A I D Ė J A I

        Komandos sudėtis - 10 žaidėjų ir 2 atsarginiai. Mišrios komandos sudėtis – 5 mergaitės, 5 berniukai ir 2 atsarginiai žaidėjai – 1 mergaitė, 1 berniukas. Komandų sudėtį (mišri, vien berniukų ar vien mergaičių) nustato varžybų organizatoriai.

Ž A I D I M O   E I G A

       Apšilimui skiriama 3 min. prieš kiekvieną komandų susitikimą. Prieš pradedant žaidimą, traukiami burtai dėl kamuolio arba aikštelės pasirinkimo. Komanda, turinti kamuolį, yra puolančioji, neturinti kamuolio - besiginančioji. Žaidimo teisėjui davus signalą švilpuku, puolančioji komanda pradeda žaidimą ir paleidžiamas laikas. Puolančioji komanda gali kirsti pirmu metimu arba pasinaudoti trijų perdavimų taisykle.

Ž A I D I M O V A R Ž Y B Ų  L A I K A S

          Žaidimo kėlinio trukmė - 10 min. Kėlinys gali būti baigiamas ir anksčiau, kai vienoje iš komandų "iškertami" visi žaidimo žaidėjai. Jeigu žaidimo kėlinio laikas baigėsi ir abiejose komandose liko "neiškirstų" žaidėjų, laimi ta komanda, kurios žaidėjų liko daugiau. Skiriamas žaidimo pratęsimas, jeigu komandose, pasibaigus laikui, liko po lygiai žaidėjų. Komandų kapitonai traukia burtus dėl kamuolio arba aikštelės pasirinkimo ir žaidžia iki pirmo "iškirstojo". Po kiekvieno žaidimo kėlinio komandos keičiasi kvadratais bei kamuoliu. Kai žaidimo rezultatas lygus, lemiamam kėliniui kvadrato aikštelė arba kamuolys nustatomi burtais. 

Žaidimo laikas stabdomas: 


     - keičiant susižeidusius žaidėjus; 
     - minutinės pertraukėlės metu; 
     - keičiant tolesniam žaidimui netinkamą kamuolį; 
     - toli nuriedėjus kamuoliui už kvadrato ribų; 
     - pasibaigus žaidimo kėlinio laikui;  
     - keičiant žaidimo atsarginius žaidėjus;     
     - darant pastabas ir nuobaudas komandos vadovui;

     - iškilus ginčytinam klausimui;

     - esant reikalui pasitaisyti aprangą, apavą.

Ž A I D I M O K A M U O L Y S

          Žaidžiama tinklinio kamuoliu. Kamuolys žaidimui tinkamas jeigu krisdamas iš 2 m aukščio atšoka nuo grindų 1m. Kamuolį žaidimui parenka ir pakeičia tik varžybų vyriausiasis teisėjas. Apie kamuolio būklę žaidimo metu (suplyšo, deformavosi ir t.t.) praneša komandų vadovai arba kapitonai.

M I N U T I N Ė   P E R T R A U K Ė L Ė  Ž A I D I M E

          Kėlinio metu komandai gali būti skiriama viena minutinė pertraukėlė. Minutinė pertraukėlė skiriama komandos vadovui paprašius, kai komanda turi kamuolį. Jos metu žaidėjai, esantys kvadrate, negali išeiti iš jo. Komandos vadovas ateina į kvadratą, ar užkvadratį ir aptaria tolimesnį komandos žaidimą. Už kvadrato esantiems žaidėjams įeiti į kvadratą draudžiama. 

K A M U O L I O   L A I K Y M A S   I R  P E R D A V I M A S

          Žaidimo komanda savo kvadrate ar užkvadratyje negali pasyviai laikyti kamuolį ilgiau kaip 5 sek. Laikant kamuolį ilgiau kaip 5 sek., fiksuojama pražanga ir kamuolys atitenka priešininkui. Jeigu kamuolys nurieda toli už kvadrato ribų, kamuolio laikymo laikas skaičiuojamas, kai jis grąžinamas į kvadratą (kamuolys paliečia žaidėją) arba užkvadratyje, prie galinės linijos, esantiems žaidėjams.

          Komandai, turinčiai kamuolį, perdavimų skaičius iš kvadrato į užkvadratį ir atgal ribojamas. Leidžiami trys perdavimai "nekertant" žaidėjo, o ketvirtuoju būtina "kirsti" priešininko žaidėjus. Galima "kirsti" po vieno, po dviejų perdavimų arba "kirsti" žaidėją iš karto. Kada vyksta perdavimas ar "kirtimas" sprendžia vyriausias aikštės teisėjas ir gestų pagalba rodo kamuolio perdavimų skaičių.

          Kamuolį žaidimo metu kvadrate arba užkvadratyje kitam žaidėjui perduoti negalima. Negalima kamuolį paridenti, paspirti koja kitam žaidėjui. Pažeidus šią taisyklę komanda praranda kamuolį. Kamuolys atitenka varžovų komandai. Kamuolys iš užkvadračio metamas neįėjus į kvadrato aikštelės menamą plotą. 

 

JUDRIEJI ŽAIDIMAI

 Lankytojų skaitliukas

 

 

 

© 2006 - 2017 Nemokami-Zaidimai.com